הלכות שבת

הלכות שבת. מהמקורות בגמרא עד לפסיקת אחרוני דורנו. על סדר השולחן ערוך סעיף אחר סעיף.
שיעורים הועברו על ידי ראש הכולל, הרב אריאל שלום אלקובי שליט"א, בשנת תשע"ג.

 

על מנת להבין את השיעור על בוריו, מומלץ להכין תחילה את הב"י, השו"ע והנ"כ של הסימן והסעיף המצויינים בכותרת השיעור.
 

לימוד פורה.

  הלכות שבת - שיעורי הקדמה

  הלכות שבת - שיעורים על סדר השו"ע

מלאכת בישול והמסתעף

1 הלכות שבת – שו"ע או"ח, סימן שיח' סע' א'

2 הלכות שבת – שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ב ג

3 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ד'

4 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ד-ו

5 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיח' סע' ח י

6 הלכות שבת - שו"ע או"ח סימן שיחי' סע' יא יג

7 הלכות שבת שו"ע או"ח – סימן שיח' סע' יד יט

8 הלכות שבת שו"ע או"ח – סימן רנג' סע' א' חלק א' 

9 הלכות שבת שו''ע או'''ח סימן רנג סע' א' חלק ב' 

10 הלכות שבת שו''ע או'''ח סימן רנג סע' א' חלק ג'

11 הלכות שבת שו''ע או''ח סימן רנג' סע' ב' 

12 הלכות שבת שו''ע או''ח סימן רנג' סע' ג ה 

13 הלכות שבת שו''ע או''ח סימן רנד' סע' א ד

14 הלכות שבת או''ח סימן רנד סע' ה' - ו'  1

15 הלכות שבת או''ח סימן רנד סע' ז - ט 

16 הלכות שבת או''ח סימנים רנה רנז סע' א - ה'

17 הלכות שבת או'ח סימן רנז' סע' ו ח 

18 הלכות שבת או''ח סימנים רנח - רנט

מלאכת בונה והמסתעף

הקדמה למלאכת בונה

19 הלכות שבת או'ח סימן שיד סעיף א' חלק א'

20 הלכות שבת או''ח סימן שיד סע' א' חלק ב'

21 הלכות שבת סימן שיד' סע' א' חלק ג'

22 הלכות שבת או''ח סימן שיד' סע' ב - ו

23 הלכות שבת סימן שיד' סע' ז - יב

24 הלכות שבת או''ח סימן שיג' סע' א - ד

25 הלכות שבת או''ח סימן שיג' סע' ה - י

26 הלכות שבת או''ח סימן שטו' סע' א - ה

27 הלכות שבת או''ח סימן שטו' סע' ו - יג

שאר המלאכות

28 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' א - ג

29 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' ד - ח

30 הלכות שבת או''ח סימן שטז' סע' ט - יב

31 הלכות שבת או''ח סימן שיז' סע' א'

32 הלכות שבת או''ח סימן שיז' סע' ב - ז

33 הלכות שבת - או''ח סימן שיט' סע' א - ב

34 הלכות שבת - או''ח סימן שיט' סע' ד - ט

35 הלכות שבת -או''ח סימן שיט' סע' י - יז

36 הלכות שבת או''ח סימן שכ' סע' א - ו

37 הלכות שבת או''ח סימן שכ' סע' ז - יז

38 הלכות שבת או''ח סימן שכ' סע' יח - כ

39 הלכות שבת - או''ח - סימן שכא' סע' א - ח

40 הלכות שבת - או''ח סימן שכא' סע' ט - יג

41 הלכות שבת או''ח סימן שכא' סע' יד - יט

דיני מוקצה ושאר איסורים דרבנן

42 הלכות שבת או''ח סימן רעט סע' א - ג

43 הלכות שבת או''ח סימן רעט סע' ד - ז

44 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' א - ד

44 (א) הלכות שבת או''ח סימן שח נספח לסעיף ג' 

45 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' ה - ח

46 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' ט - טז

47 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' יז - כד

48 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' כה - ל

49 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' לא - לח

50 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' לט - מו

51 הלכות שבת או''ח סימן שח סע' מז - נב

52 הלכות שבת או''ח סימן שט סע' א - ה

53 הלכות שבת או''ח סימן שי סע' א - ה

54 הלכות שבת או''ח סימן שי סע' ו - ט

55 הלכות שבת או''ח סימן שיא סע' א - ה

56 הלכות שבת או''ח סימן שיא סע' ו - ט

57 הלכות שבת או''ח סימן שכב סע' א - ו

58 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' א - ד

59 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' ה

60 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' ו - י
61 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' יא - טו 

62 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' טז - יט 

63 הלכות שבת או''ח סימן שז סע' כ - כב 

64 הלכות שבת או''ח סימן רעו סע' א - ב 

65 הלכות שבת או''ח סימן רעו סע' ג - ה

66 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' א - ד 

67 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' ה - ז

68 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' ח - יא

69 הלכות שבת או''ח סימן שכה סע' יב - טז

דיני שאר מלאכות

70 הלכות שבת או''ח סימן שב סע' א - ה

71 הלכות שבת או''ח סימן שב סע' ו - ח

72 הלכות שבת או''ח סימן שב סע' ט - יג

73 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' א - ג

74 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' ד - ה

75 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' ו - יב 

76 הלכות שבת או''ח סימן שמ סע' יג - יד

הלכות רפואה

77 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' א - ב

78 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' ג - י

79 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' יא - טו

80 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' טז - כ 

81 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כא - כז 

82 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כא - כז המשך

83 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' כח - לג

84 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' לד - לז

85 הלכות שבת או''ח סימן שכח סע' לח - מט

86 הלכות שבת או''ח סימן שכט סע' א - ט

87 הלכות שבת או''ח סימן של סע' א - ג

88 הלכות שבת או''ח סימן של סע' ד - יא

89 הלכות שבת או''ח סימן שלא סע' א - ו

90 הלכות שבת או''ח סימן שלא סע' ז - יא

91 הלכות שבת או''ח סימן שלז סע' א - ד

הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833