תרומה

הלכות רפואה בשבת סימן שכח סעיפים יד-יז. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים