תרומה

הלכות אמירה לעכו"ם סימן רעו סעיפים א-ב. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים