תרומה

הלכות בונה סימן שיג סעיפים א-ב. הרב אריאל אלקובי שליט''א