תרומה

הלכות שבת סימן שיח סעיפים יד-יט. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים