תרומה

הלכות קושר בשבת סימן שיז סעיף ב [נקטע כמה דקות לפני סוף הסעיף]. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים