ספר שמות

שיעורים אלו ניתנו במסגרת לימוד יום השישי בישיבת היכל אליהו בשנים שונות ע"י הרב אריאל אלקובי שליט"א.

בשיעורים אלו ישנו נסיון מתמיד להראות את הקשר העמוק שישנו בין מדרשי חז"ל לבין פשוטו של מקרא.

הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833