תרומה

הלכות שהייה והטמנה סימן רנז סעיפים ז-ח. הרב אריאל אלקובי שליט''א