תרומה

הלכות מוקצה סימן שח סעיפים ג-ה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים