תרומה

שאר מלאכות סימן שמ סעיפים ו-יב. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים