תרומה

הלכות קושר בשבת סימן שיז סעיפים ג-ז. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים