תרומה

הלכות מוקצה סימן שח סעיפים לט-מב. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים