תרומה

הלכות מוקצה סימן שח סעיפים א-ב. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים