תרומה

הלכות סוחט בשבת סימן שכ סעיפים טו-יח. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים