תרומה

הלכות בורר בשבת. סימן שיט סעיפים א-ג. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים