תרומה

מלאכת צד סימן שטז סעיפים א-ד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים