top of page
תרומה

הלכות איסור והיתר

איסור והיתר מחזור ראשון [תשע"ב]  - הרב אריאל אלקובי

הלכות תערובות

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צח סעי' א

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צח סעי' ב-ה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צח סעי' ו-ז וסימן צט סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צט סעי' ג-ה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן צט סעי' ה-ט

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן ק סעי' א-ד וסימן קא סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קא סעי' ג-ט

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קב סעי' א-ד

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קג סעי' א-ד

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קג סעי' ה וסימן קד סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קד סעי' ב-ג

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' א

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' ב-ג

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' ד-ז

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' ח-ט

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קה סעי' י-יד

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קו סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קז סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קח סעי' א

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קח סעי' ב-ז

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קט סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' א-ב

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ג-ה

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ד-ז

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ח

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קי סעי' ט

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד סימן קיא סעי' א-ז

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד קונטרס ספק ספיקא, חלק א

הלכות תערובות, שלחן ערוך יו"ד קונטרס ספק ספיקא, חלק ב

הלכות טבילת כלים

הלכות טבילת כלים, שלחן ערוך יו"ד סימן קכ סעי' א-ו

הלכות טבילת כלים, שלחן ערוך יו"ד סימן קכ סעי' ו-י

הלכות טבילת כלים, שלחן ערוך יו"ד סימן קכ סעי' יא-טז

הלכות טבילת כלים, שלחן ערוך יו"ד סימן קכא סעי' א-ו

הלכות טבילת כלים, שלחן ערוך יו"ד סימן קכא סעי' ז

הלכות בישולי עכו"ם

הלכות מאכלי עכו"ם, שלחן ערוך יו"ד סימן קיב סעי' א-טז

הלכות מאכלי עכו"ם, שלחן ערוך יו"ד סימן קיג סעי' א-ז

הלכות מאכלי עכו"ם, שלחן ערוך יו"ד סימן קיג סעי' ח-טז

הלכות מליחה

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' א

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' ב-ז

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' ח-יא

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' יב-טו

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' טז-יח

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן סט סעי' יט-כא

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן ע סעי' א-ב

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן ע סעי' ג-ו

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן עא סעי' א-ג וסימן עב סעי' א-ד

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן עג סעי' א-ו

הלכות מליחה, שלחן ערוך יו"ד סימן עד וסימן עה סעי' א-ג וסימן עו סעיף א
הלכות בשר בחלב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פז סעי' א-ד

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פז סעי' ה-ח

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פז סעי' ט-יא וסימן פח

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פט סעי' א-ב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן פט סעי' ג-ד

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צ סעי' א-ב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צ סעי' ג-ד וסימן צא סעי' א-ב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צא סעי' ג-ה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צב סעי' א-ב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צב סעי' ג-ד חלק א

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צב סעי' ג-ד חלק ב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צב סעי' ה-ז

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צב סעי' ז-ח

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צג

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צד סעי' א-ג

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צד סעי' ד-ה

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צד סעי' ו-ט

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צה סעי' א-ב

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צה סעי' ג

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צה סעי' ד-ז

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צו סעי' א

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צו סעי' ב-ז

הלכות בשר בחלב, שלחן ערוך יו"ד סימן צז סעי' א-ג

איסור והיתר מחזור שני [תשע"ח] - הרב אריאל אלקובי

שיעורי הקדמה

טיפת חלב שנפלה על החתיכה -גדר איסור בשר בחלב

חתיכה נעשית נבילה בשאר איסורים

טעם כעיקר- מדאורייתא או מדרבנן

נ"ט בר נ"ט

נותן טעם לפגם

הלכות תערובות

איסור והיתר - סימן צח סע' א 

איסור והיתר - סימן צח סע' ב 

איסור והיתר - סימן צח סע' ג - ה 

איסור והיתר - סימן צח סע' ו - ט

איסור והיתר - סימן צט סע' א - ה 

איסור והיתר - סימן צט סע' ה - ו 

איסור והיתר - סימן צט סע' ז

איסור והיתר - סימן ק

איסור והיתר - סימן קא סע' א - ו

איסור והיתר - סימן קא סע' ז - ט

איסור והיתר - סימן קב 

איסור והיתר - סימן קג סע' א - ג

איסור והיתר - סימן קג סע' ד - ז 

איסור והיתר - סימן קד

איסור והיתר - סימן קה סע' א

איסור והיתר - סימן קה סע' ב - ג

איסור והיתר - סימן קה סע' ד - ז

איסור והיתר - סימן קה סע' ח - ט

איסור והיתר - סימן קה סע' י - יד

איסור והיתר - סימן קו

איסור והיתר - סימן קז חלק א

איסור והיתר - סימן קז חלק ב

איסור והיתר - סימן קח סע' א

איסור והיתר - סימן קח סע' ב - ג

איסור והיתר - סימן קח סע' ד - ז

איסור והיתר - סימן קט

איסור והיתר - סימן קי סע' א - ב

איסור והיתר - סימן קי סע' ג-ד, ו

איסור והיתר - סימן קי סע' ה, ז

איסור והיתר - סימן קי סע' ח

איסור והיתר - סימן קי סע' ט - י

איסור והיתר - ספק ספיקא א - טז

איסור והיתר - ספק ספיקא יז - לו

איסור והיתר - סימן קיא א - ד

איסור והיתר - סימן קיא ה - ז

הלכות בישולי עכו"ם

איסור והיתר - סימן קיב א - ח

איסור והיתר - סימן קיב ט - טז

איסור והיתר - סימן קיג א - ג

איסור והיתר - סימן קיג ד - טז

איסור והיתר - סימן קטו

הלכות טבילת כלים

איסור והיתר - סימן קכ סע' א-ז

איסור והיתר - סימן קכ סע' ח-י

איסור והיתר - סימן קכ סע' יא-טז

איסור והיתר - סימן קכא סע' א-ה

איסור והיתר - סימן קכא סע' ו-ז

איסור והיתר - השלמה לסימן קכא - דין בליעת כלים בימינו

איסור והיתר - סימן קכב סע' ו-ז

הלכות תולעים

איסור והיתר - סימן פד סע' א-ה

איסור והיתר - סימן פד סע' ו-ט

איסור והיתר - סימן פד סע' י-יד

איסור והיתר - סימן פד סע' טו-יז

הלכות בשר בחלב

איסור והיתר - סימן פז סע' א-ד 

איסור והיתר - סימן פז סע' ה-ט

איסור והיתר - סימן פז סע' י-יא

איסור והיתר - סימן פח

איסור והיתר - סימן פט

איסור והיתר - סימן צ סע' א-ב

איסור והיתר - סימן צ סע' ג-ד

איסור והיתר - סימן צא סע' א-ד

איסור והיתר - סימן צא סע' ה-ח

איסור והיתר - סימן צב סע' א-ב  חלק 1

איסור והיתר - סימן צב סע' א-ב  חלק 2

איסור והיתר - סימן צב סע' ג-ד

איסור והיתר - סימן צב סע' ה-ז

איסור והיתר - סימן צב סע' ז-ט

איסור והיתר - סימן צג

איסור והיתר - סימן צד סע' א-ג חלק 1

איסור והיתר - סימן צד סע' א-ג חלק 2

איסור והיתר - סימן צד סע' ד-ה

איסור והיתר - סימן צד סע' ו-ט

איסור והיתר - סימן צה סע' א-ב

איסור והיתר - סימן צה סע' ג-ז חלק 1

איסור והיתר - סימן צה סע' ג-ז חלק 2

איסור והיתר - סימן צו סע' א-ג

איסור והיתר - סימן צו סע' ד-ה וסימן צז

הלכות מליחה

איסור והיתר - סימן סט סע' א-ה

איסור והיתר - סימן סט סע' ו-י

איסור והיתר - סימן סט סע' יא-טו

איסור והיתר - סימן סט סע' טז-יט

איסור והיתר סימן סט סע' כ-כא וסימן ע סע' א

איסור והיתר - סימן ע סע' ב-ו

איסור והיתר - סימן עו

bottom of page