תרומה

הקדמות להלכות שבת 9-דין החשמל בשבת וביו"ט חלק א. הרב אריאל אלקובי שליט''א