תרומה

הקדמות להלכות בישול חלק א-דיני בישול באור בחמה ובתולדותיהם ונפק"מ מעשיות. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים