לימוד מדרשי חז"ל

הקדמה 1- יחס למדרשי חז"ל-האם עוג חי 2500 שנה

פרשת וארא 2-האם משה מהרהר אחרי מידותיו של ד'

פרשת בא 3- מה משמעות הכבדת לבו של פרעה

פרשת בשלח 4- האם יש בעיה לצעוק לקב"ה

פרשת יתרו 5- מדוע התורה מכבדת כ"כ את יתרו

פרשת משפטים 6-מדוע פרשת משפטים מגיעה לאחר מתן תורה

פרשת תרומה 7- האם הקב"ה צריך משכן

פרשת תצוה 8-מדוע אהרן נבחר לכה"ג ולא משה

פרשת כי תשא 9-מדוע בצלאל נבחר לבנות את המשכן ולא משה

פרשת קדושים 10-מהי קדושה בישראל

פרשת בהר 11-האם אתם בוחרים בקב"ה או בנבוכדנאצר וחבריו

פרשת בחוקותי 12-מהו החוק הרוחני של התורה

פרשת במדבר 13-האם המפקד של עמ"י באמת כ"כ חשוב.

פרשת שלח לך 14-האם משה ידע מראש על חטא המרגלים.

פרשת קורח 15-איך הפך קורח למערער הראשון על יסודות היהדות.

פרשת חוקת 16-למה צריך כ"כ הרבה חוקים ומגבלות.

פרשת בלק 17-מדוע משה לא מגיב בעצמו בחומרה על מעשה זמרי.

פרשת פנחס 18-מהו שלום ואיך ניתן להביאו לארצנו.

פרשת מטות 19-טענת בני גד וראובן תאוות ממון או גיוס בני ישיבות לצבא.

פרשת מסעי 20-האם הכניסה לארץ בעבור משה זה "גיהנום".

פרשת שופטים 21-למה צריך בית דין בכל "חור" בארץ.

פרשת כי תצא 22-מה יש במצות שילוח הקן שהיא אב טיפוס לכל המצוות.

פרשת כי תבוא 23-התורה היא בגדי המלכות שלנו.

פרשת ניצבים 24-ממי התורה נפלאת וממי לא.

פרשת לך לך א' 25-למה התורה לא מספרת על ילדותו של אברהם.

פרשת לך לך ב' 25-למה התורה לא מספרת על ילדותו של אברהם.

פרשת וירא 26-מיהו פיכול שר צבא אבימלך ולמה התורה מזכירה אותו.

פרשת חיי שרה 27-האם באמת לאליעזר היתה קפיצת הדרך.

פרשת תולדות 28-למה עשיו הרס את "רחמה" של רבקה.

פרשת ויצא 29-האם יש קשר בין האדם לבורא, ואיך הוא מתבטא.

פרשת וישלח 30-מי הם המלאכים ששראה יעקב בדרכו, ומה תפקידם.

פרשת וישב 31-מדוע יוסף לא נבחר למלך ישראל.

פרשת ויחי 32-מדוע נסתם הקץ.

פרשת שמות 33-איך משה הורג את המצרי בכזאת קלות.

פרשת וארא 34-מה "העונש" בכך שאהרן מצטרף להנהגה עם משה.

פרשת בא 35-למה התורה נראית לאנשים כלא קשורה לחיים המעשיים.

פרשת בשלח 36-מה גרם לפרעה "להרוס" במו ידיו את מצרים.

פרשת יתרו 37-איך להתמודד עם השאלה "אבל זה לא מופיע בשו"ע".

פרשת משפטים 38-למה אסור לקלל רבנים ותלמידי חכמים.

פרשת תרומה 39-מה שנשאר לאדם לעוה"ב זהו שמו ולא כספו.

פרשת תצוה 40-מה הקשר בין בגד לבגידה ואהרן הכהן.

פרשת כי תצא 41-שילוח הקן.

פרשת כי תבוא 42-התעמקות בהתחדשות.

הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833