תרומה

הלכות מוקצה סימן רעט סעיף א. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים