סמיכה לרבנות

במסגרת ההכשרה לקראת התפקיד של רב קהילה, תלמידי הכולל לומדים לסמיכה לרבנות.
 

השיעורים המוצגים באתר הינם השיעורים שהועברו לאברכי הכולל.
 

נכון להיום נמצאים באתר שיעורים בנושא איסור והיתר, חופה וקידושין ונדה.
 

בעזרת ה' בשנים הבאות נעלה שיעורים נוספים בשאר הנושאים עליהם נבחנים ברבנות הראשית.
 

לימוד פורה.

הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg
צור קשר
יד שאול - yad.shaoul@gmail.com -  כוכב יעקב
מזכירות הכולל: 054-2670833