תרומה

הלכות סוחט בשבת סימן שכ סעיפים ד-יד. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים