תרומה

הלכות מכבס סימן שב סעיף ט. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים