הלכות שבת סימן שיח סעיפים יא-יד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg