תרומה

הלכות מוקצה סימן שח סעיפים מג-נב. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים