תרומה

הלכות שבת סימן שלא סעיפים א-ה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים