הלכות שהייה והטמנה סימן רנג סעיף א חלק א. הרב אריאל אלקובי שליט''א שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg