תרומה

הקדמות להלכות שבת 6-גדר מתעסק בשבת. הרב אריאל אלקובי שליט''א