top of page
תרומה

קרן אבנר טולדאנו לחיזוק הרבנות בישראל

הקמת הקרן:

בשנת תשע"ז לקראת סיום הלימודים של המחזור הראשון של מכון "יד שאול" הוקם קרן אבנר טולדאנו לחיזוק הרבנות בישראל. הקרן נתרמה ע"י הנדיבים מוריס וחדווה הי"ו טולדאנו לע"נ הטהורה של בנם אבנר טולדאנו ז"ל שהלך לעולמו בדמי ימיו כשהוא מדוכא בייסורים והוא מקבלם באהבה גדולה מתוך תשובה איתנה.

מטרת הקרן היא לסייע לשילוב של רבנים צעירים בקהילות ע"י מתן עזרה כלכלית בשנים הראשונות של התבססות הקהילה עד שתוכל הקהילה לעמוד על רגליה מבחינה כלכלית.

הקרן מהווה נדבך חשוב ביותר במימוש החזון של מכון יד שאול.

 

דרכי פעולה של הקרן:

הקרן תציע לקהילות המתקשות לשאת בעול של החזקת משרת רב ליטול חלק בהוצאות של השנתיים/ שלוש הראשונות של כהונת הרב. במשך תקופה זו הקהילה תוכל לאמוד את התרומה הגדולה של נוכחות רב בקהילה. כמו כן היא תוכל להיערך מבחינה כלכלית לשעה שבה תצטרך לממן בכוחות עצמה את משרת הרבנות.

חשוב להבהיר שאין מטרת הקרן לגרוע בכי הוא זה מרוח ההתנדבות הפועמת בקרב בוגרי כולל "יד שאול" ולהפוך את האחריות על הקהילה לדבר שכיר. אלא הכוונה היא לאפשר להם להקל מעליהם את עול הפרנסה כדי שיוכלו לפנות מזמנם לטובת הקהילה באופן המתאים לצרכי הקהילה.

הקרן תערוך חוזה משולש בין הקרן, הרב והקהילה כאשר בחוזה יוזכרו העקרונות הנ"ל, משך תקופת תמיכת הקרן בקהילה, חובת הקהילה להיערך לשנים שלאחר מתן הסיוע, חובות הרב בקהילה מבחינת מספר שיעורים, נוכחות בתפילות וכו'.

בכל שנה מסיימים מספר רבנים צעירים את לימודיהם במכון "יד שאול". בוגרים אלו מייעדים את עצמם לשרת בקהילות.

קהילות המעוניינות במציאת רב המתאים לאופי שלהן מוזמנות לפנות אל המכון על מנת לבחון את האפשרות לשלב בתוכן את אחד מבוגרי המכון.

לפרטים ניתן לפנות דרך הצור קשר המופיע בתחתית העמוד, או למזכיר הכולל: נריה - 052-3110727   

bottom of page