תרומה

הקדמות להלכות שבת 2-הגדרת מקלקל. הרב אריאל אלקובי שליט''א