תרומה

הקדמות להלכות שבת 3-מלאכה שאינה צריכה לגופה פסיקת הלכה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים