דין כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו ומקומו הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים
הזמנת ספרי רבי יוסף.jpg