תרומה

הקדמות להלכות שבת 4-דבר שאינו מתכון ופסיק רישא עיון בראשונים. הרב אריאל אלקובי שליט''א.

שיעורים אחרונים