תרומה

הלכות אמירה לעכו"ם סימן רעו סעיפים ג-ה. הרב אריאל אלקובי.

שיעורים אחרונים