תרומה

הלכות אמירה לעכו"ם סימן שכה סעיפים א-ד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים