תרומה

שאר מלאכות סימן שמ סעיפים יג-יד. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים