תרומה

הלכות מוקצה סימן רעט סעיפים ב-ז. הרב אריאלא לקובי שליט''א

שיעורים אחרונים