תרומה

הלכות רפואה בשבת סימן שכח סעיפים לח-מט. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים