תרומה

הקדמות להלכות שבת 7-דין גרמא בשבת ברמת הדאורייתא. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים