תרומה

הלכות לש בשבת סימן שכא סעיפים טו-יט. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים