תרומה

דרכי הפסיקה

השיעורים הבאים נמסרו בכולל יד שאול בשנים שונות.

הם עוסקים בבירור יסודות מספר בפסיקת ההלכה.