תרומה

הלכות שהייה והטמנה סימן רנג סעיף ב. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים