תרומה

מלאכת צד בשבת סימן שטז סעיפים ט-יב. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים