תרומה

הלכות מוקצה סימן שי סעיפים א-ה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים