תרומה

הלכות אמירה לעכו"ם סימן שז סעיפים יא-טו. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים