תרומה

הלכות מוקצה סימן שח סעיפים כג-ל. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים