תרומה

הלכות מוקצה סימן שח סעיפים יב-יח. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים