תרומה

הלכות מוקצה סימן שט סעיפים א-ה. הרב אריאל אלקובי שליט''א

שיעורים אחרונים