תרומה

הקדמות הלכות שבת 8-דין גרמא ברמת הדרבנן. הרב אריאל אלקובי שליט''א